צוות הנהלה

צוות ההנהלה הבכיר

Seth Ravin
מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון

James Butler
סמנכ"ל בכיר וממונה ראשי על אתיקה וציות

Anthony DeShazor
סמנכ"ל בכיר ומנהל הלקוחות הראשי

Nancy Lyskawa
סמנכ"לית בכירה, שילוב נתוני לקוחות גלובליים

Kevin Maddock
סמנכ"ל בכיר, מכירות גלובליות – הכנסות חוזרות

David Rowe
סמנכ"ל בכיר ומנהל השיווק הראשי

Steven Salaets
סמנכ"ל מידע וסמנכ"ל בכיר, אבטחה, איכות וביקורת פנימית גלובליות

Brian Slepko
סמנכ"ל בכיר, אספקת שירות בכל העולם

Daniel B. Winslow
סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה

צוות ההנהלה המקומי

Jack Oster
מנהל כללי, ישראל ומזרח אירופה